Na Umělcovu cestu jsem se vydala poprvé v roce 2018, tenkrát ještě v Norsku, v úzkém kruhu 7 žen. Průvodkyní nám byla Claire, irská víla, která mě tehdy velmi inspirovala svým uměním propojit sílu s jemností. Po dlouhých letech studií a budování kariéry jsem si konečně dopřála prostor obrátit pozornost k sobě, svému vnitřnímu světu, připravená naslouchat. Dnes na těch 12 týdnů vzpomínám s láskou a vděčností a považuji je za jeden ze zásadních momentů svého života.

Co je Umělcova cesta? Proč se na ni vydat?

Z mé osobní zkušenosti poutníka i průvodce vím, že není jednoduché předem určit, co ti cesta přinese. Po dobu 12 týdnů se staneš pozorovatelem své vlastní mysli a formou různých cvičení odstraníš mentální bloky, které ti brání v tom žít a tvořit ze svého středu a v důvěře, že MŮŽEŠ.

Cyklus probíhá ve formě týdenních setkání v malé skupině žen. Každý týden má své téma, se kterým pracujeme formou četby, psaní, úkolů a sdílení. Společně vytváříme prostor, ve kterém najdeš motivaci, povzbuzení a upřímnou podporu k ozdravení své tvůrčí síly.

Témata jednotlivých týdnů:

 1. bezpečí
 2. identita
 3. síla/moc
 4. integrita
 5. možnosti
 6. hojnost
 7. spojení
 8. soucítění
 9. vlastní bezpečí
 10. samostatnost
 11. víra
 12. důvěra

Koncept Umělcova cesta vychází ze stejnojmenné knihy Julie Cameron.

Cyklus probíhá dvakrát do roka. Pokud by ses rád zúčastnila, napiš mi.