Jsem žena

Úvod

Zavři si oči, zhluboka se nadechni a řekni si sama pro sebe: JSEM ŽENA. A klidně si to několikrát zopakuj. Co cítíš?

Možná jsi se zničeho nic začala usmívat. Možná ti je tak nějak divně a možná jen slyšíš, jak ti tvoje mysl říká, no a co jako?

  • Co pro tebe znamená být ženou?
  • Jak se cítíš ve svém těle?
  • A co vnitřní svět tvého ženství? Znáš své dary a stíny?
  • Jaký vztah máš k ostatním ženám?
  • Jaký vztah máš k mužům?
  • A proč je to vůbec důležité?

Každá máme svůj příběh ženství

Většinou je definovaný rolemi, které žijeme. Matka, partnerka, přítelkyně, dcera, podnikatelka…… Ale tvůj příběh začíná v prostoru ZA těmito rolemi. A já tě zvu do prozkoumávání právě tohoto prostoru. Zvu tě na cestu k SOBĚ, na cestu sebePOZNÁNÍ, sebePŘIJETÍ a sebeLÁSKY. Na cestu zvědomění si své vlastní jedinečnosti a rozvinutí tvého plného lidského potenciálu.

Držím se principu, že můžu někoho doprovázet jen po cestách, které jsem si sama prošla, a tak má moje práce jasný rámec.

Rozviň svůj potenciál

Zvu tě do prostoru, který jsem pro tebe vytvořila. Prostoru, kde se můžeš uvolnit, tančit, plakat, smát se, být sama sebou, spatřit se ve své jedinečnosti a dovolit si zářit.

Tančíme, protože TANEC je nerychlejší nástroj ženského sebepoznání. Já sama jsem prošla hlubokou a krásnou transformační cestu ve dvouletém výcviku Loona Dance Academy. Autorka konceptu prožitkového tance Loona dance, Lucka Kupcová, je jedinečná žena, dnes i moje mentorka a její práce je pro mě velkým zdrojem a inspirací.
Setkáváme se v ŽENSKÉM KRUHU, protože je zdrojem výživy, inspirace, podpory a ženské moudrosti.  Vyslovit nahlas v bezpečí ženského kruhu to, co prožíváme, může být velikým uvolněním a léčením. A naslouchat příběhům ostatních žen nám může změnit pohled na ten náš.
Vedu tě k poznání tvého VNITŘNÍHO SVĚTA, který se manifestuje v tom, jaký život žiješ ve světě vnějším. Skrze práci s ženskými i mužskými archetypy si zvědomuješ svoje vlastní nastavení, svoje dary i stíny a zveš do svého života harmonii a rovnováhu.