Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi
své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s
ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o
ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsem Sara Alena Cecavová, IČO 11908289, se sídlem Klášterská 355, Tišnov 66601 a
provozuji webovou stránku www.simplysara.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako
správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou
dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel.
Čísle +420604713722 nebo na e-mail: sara@simplysara.cz

Prohlašujeme
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a
tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
 • především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních
  údajů,
 • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně
  osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění
těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a jméno nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
(např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.

 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
  abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je
  nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních
  sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
  předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu X let od poslední
  objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
  souhlasu, po dobu X let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat
  použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky
  třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na
  Facebooku, a to po dobu X let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli
  odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • fotografická dokumentace - živé akce např. atd...doplňte své účely zpracování
  Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
  delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
  Cookies
  Při procházení našich/mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho
  se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření
  návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj
  oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší
  služby.
  Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
  Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.
  Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly naše vlastní. Přijala jsem

a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují
zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami,
využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané
zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
Mioweb
Smartemailing
Facebook
Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění
a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na
zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na
sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: sara@simplysara.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké
vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše
nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny
údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat
stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve
strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 21 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale
pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní
údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na
zajištění práva na výmaz potřebuji 7 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat
vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži
všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu
vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve
budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné
pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na
základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém
zaslaném e-mailu.

Tyto zásady jsou platné od 1.8.2023